Jdi na obsah Jdi na menu
 


Akce v roce 2007 a naše plány na rok 2008

6. 4. 2009

Činnost knihovny za rok 2007

5.1.2007 - převzetí knihovny

28.3.2007 - vstupuje v platnost Zřizovací listina

19.4.2007 - vydáno Osvědčení o evidenci knihovny Ministerstvem kultury

5.1.2007-30.5.2007 - knihovní služby na původní registrace čtenářů

1.6, 4.6, 5.6.2007 - revize knihovního fondu pracovnicemi Knihovny Kroměřížska, knihovní fond je odvezen na opravu a přebal

7.8.2007 - podána žádost o bezplatnou šablonu webu

9.7 - 30.8.2007 - probíhá rekonstrukce knihovny(zednické a malířské práce, úklid, úprava nábytku pro zvětšení kapacity knihovny

14.9.2007 - otevření knihovny, registrace nových čtenářů, uvedena v život naše webová stránka

Měsíc říjen - akce ,, Pojď si hrát''

26.11.2007 - I. lekce kurzu kreativní tvorby (prstýnky)

2.11.2007 - II. lekce kurzu kreativní tvorby(korálky sklo)

9.11.2007 - III. lekce kurzu kreativní tvorby (korálky dřevěné)

23.11.2007 - IV. lekce kurzu kreativní tvorby (zvonkohra)

30.11.2007 - V. lekce kurzu kreativní tvorby (výroba adventních věnců)

30.11.2007 - ochutnávky teplých nápojů

14.12.2007 - VI. lekce kurzu kreativní tvorby (výroba gelových svíček)

21.12.2007 - povídání o vánočních zvycích (názorné ukázky -plovoucí skořápky, lití olova, rozkrojení jablíčka , atd.)

28.12.2007 - vyhlášení nejaktivnějšího čtenáře, předání diplomu a věcného daru
S plánem činnosti jsme občany a obecní zastupipelstvo seznámili na veřejném zasedání Obecního úřadu.Bližší informace naleznete v záložce AKCE.
Plán činnosti na rok 2008
Leden - březen -I. pro velký zájem obnovení kurzů kreatiní tvorby, opět na téma:
bižuterní šperky - lektor p. Tkáčová Petra
vykrajování ovoce - lektor p. Liška Martin
barmanský kurz - sl. Bušová Pavla
ubrousková technika - lektor p. Tkáčová Petra
II. kurz vytvoření vlastího webu - lektor ing. Žemla Vladimír
kurz práce s internetem a internetovými vyhledavači pro seniory, ale také pro ty co na své životní cestě nepřišli do styku s výpočetní technikou a přesto chtějí získat informace tou nejsnažší cestou - lektor p. Ševčíková Jana
Tato činnost je závislá na získání dotace na PC .O výsledku jednání budeme informovat.
III.vytvoření nového webu naší knihovny - jelikož bezplatná šablona nám již navyhovuje, rozhodli jsme se vytvořit nový web , který by měl být obsáhlejší , přehlednější, s více informacemi(testy , kvízy , soutěže ). Jsme si vědomi toho , že ne každý rád čte a přímo navštíví knihovnu, ale i takovým vyplnění testíku získáme potřebné vědomosti a zvýšíme si úroveň vzdělání. A věřte , že nás těší návštěva webu stejně jako Vaše osobní návštěva v knihovně. Také zde chceme prezentovat Obecní kroniku, zatí zjišťujeme možnosti.

Tyto plány jsou časově náročné, přesto doufáme , že se nám většina podaří splnit.Tento projekt není závislý na získání dotace na PC , přesto by zjednodušil uvedení tohoto plánu v život, například vysvětnení možností uživatelům. Novou webovou adresu chceme zveřejnit také na webu ZŠ Střílky a webu Obecního úřadu Střílky, jelikož jsou s naší obcí již mnoho let spjati.